Marketing

  • 0086-574-83092962
  • 0086-574-83092961
  • fay@nb-flying.net
  • fay1266@hotmail.com 
  • Ms.Fay
  • Room 1108,YaoJiangXinDu Building,165-6,ChangYang Road(E.),HongTang,NingBo,China(315033)